[

Venerable Lama Gyurme, 10-11 de Juny de 2017 – Iniciació de CHÖD